Booking og betalingsbetingelser


Ved booking af rejsearrangement hos Selected Hunting Tours, er såvel skriftligt som mundtligt tilsagn er bindende. Ved booking fremsendes ordrebekræftelse og faktura, hvor 50% af fakturasum betales som depositum for arrangement, med mindre andet fremgår af det specifikke tilbud. Restbeløbet indbetales ikke senere end 60 dage før afrejse. Eventuelle fravigelser herfra fremgår af det specifikke tilbud på arrangementet.

Ved manglende overholdelse af betalingsfrist, forbeholder Selected Hunting Tours sig ret til at annullere arrangementet og det indbetalte depositum vil være tabt.

Ved fremsendelse af rykkerskrivelse, pålægges rykkegebyr kr. 100,-, samt rente 2% pr. påbegyndt måned.

Alle betalinger et netto kontant.

 Afbestilling

Kunden kan til enhver tid afbestille eller fortryde køb af arrangement. Afbestilles arrangement tidligere end 60 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte depositum, fratrukket kr. 2.500, – i administrationsomkostninger. Afbestilles arrangementet mindre end 60 dage før afrejse er hele arrangementets pris forfalden til betaling.

 Overdragelse af rejse

Kunden kan til enhver tid overdrage arrangementet til enhver der opfylder betingelser herfor, hvis dette sker senest 14 dage før afrejse. I tilfælde hvor Selected Hunting Tours ikke har mulighed for at gennemføre ændringen på destinationen eller hos flyselskab, er en overdragelse ikke mulig.

Ved overdrages af arrangement, hæfter den nye kunde fuld og helt for den oprindeligt indgåede aftale på arrangementet.

Afbrydelse af rejse

Afbryder kunden, uanset årsag, sit arrangement, eller ikke ønsker at gennemføre arrangementet, finder ingen tilbagebetaling sted.

Rejsegarantifonden og CVR

Selected Hunting Tours er registeret I Rejsegarantifonden med medlem nr. 3261 og hertil registeret med dansk CVR-nr.: 41120576.

 Ansvar

Selected Hunting Tours optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, flyselskaber m.v. og kan ikke gøres ansvarlig for forhold Selected Hunting Tours ikke har indflydelse på, herunder, men ikke alene, aftalebrud, vejrlig, force majeure eller andre udefrakommende omstændigheder. I det omfang Selected Hunting Tours erstatningsansvar ifølge internationale konventioner kan begrænses, finder disse ansvarsbegrænsninger sted.

Kørsel på destination

Hvis kørsel, eller anden transport er inkluderet i arrangement, fremgår dette tydeligt at det specifikke arrangement. Betaling for ikke inkluderet transport på destination, afregnes direkte på destination inden hjemrejse.

 Personpas og tilladelser

Ved rejser inden for EU, er kunden ansvarlig for gyldighed på Personpas (En række lande kræver min. 6 måneder til udløb ved udrejse) er korrekt og at gyldighed på EU-våbenpas er korrekt. Ligeledes er det kundens ansvar at sikre korrekte våbennumre fremgår i våbentilladelse og ’Letter of invitation’ er korrekte.

Specielle betingelser for Polen

Efter endt jagt udfærdiges jagtprotokol, hvori jagttermin og nedlagt vildt fremgår. I protokollen kan eventuelle reklamationer eller ros indføres. Selected Hunting Tours behandler og godkender ingen reklamationer, der ikke er indført i protokol.

Som kunde hos Selected Hunting Tours hæftes 100% for indholdet i den underskrevne protokol.

Selected Hunting Tours opfordrer alle sine kunder til at overvære opmålinger, vejning m.v. og evt. tilføje egen kommentarer i forbindelse med underskrift af protokol. Endelig afregning for arrangement i Polen foretages efter Selected Hunting Tours har modtaget den underskrevne protokol.

Ved rejser i Polen skal Selected Hunting Tours gøre opmærksom at spirituspåvirkede kunder ikke accepteres. Jagtlederen på et givent revir, har pligt til at afvise spirituspåvirkede gæster.

Alkoholpåvirkning accepteres ikke i Polen, såvel under transport som under jagt.

Aftaler

Eventuelle aftaler der indgås mellem kunden og revir, eller dennes personale, anerkendes ikke af Selected Hunting Tours.

Lov om pakkerejser

Arrangementer udbudt af Selected Hunting Tours er omfattet af ”Lov om pakkerejser”.

Reklamationer

Selected Hunting Tours tilstræber til enhver tid at levere det aftalte på arrangementsafvikling. Skulle der mod forventning opstå problem eller misforståelse i forhold til jagtafvikling, indkvartering m.m., skal Selected Hunting Tours kontaktes omgående for løsning. Kontaktes Selected Hunting Tours ikke, bortfalder kundens ret til evt. senere kompensation jf. pakkerejselovens § 26.

Generelle forbehold

Fremgår andet ikke af det specifikke arrangement, er anskudt vildt altid lig med nedlagt vildt. Alle priser, hvor andet ikke specifikt er anført, opgives i danske kr. Selected Hunting Tours tager forbehold for ændringer i arrangement, i tilfælde af dobbeltbookinger, vildtsygdomme, ændret jagttider på destination m.m. Ved sådanne omstændigheder tilbydes kunde andet revir.

Copyright

Selected Hunting Tours forbeholder sig ret til, uden samtykke, at anvende alt materiale, Foto, video m.m. der måtte tilgå Selected Hunting Tours, med henblik på markedsføring. Selected Hunting Tours har copyright på alt egenproduceret materiale, uanset om dette er offentliggjort på trykt materiale, såvel som onlineplatforme.

Tvist

Enhver tvist eller krav mod Selected Hunting Tours skal behandles ved dansk ret og ved danske domstole.

Selected Hunting Tours • Murervej 2 • DK-8300 Odder • +45 2926 2723 • +45 3092 9390 • CVR 41120576 • Rejsegarantifond reg. 3261